Saradnja

Avanturistička mreža je udruženje koje podržava umrežavanje. Zainteresovani smo za svaku vrstu saradnje koja se slaže sa našim principima i ciljevima. Kontaktirajte nas!